Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uchwała NR XV/307/2020 RADY MIA§TA GLIWICE z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach


Na podstawie art. 18ust.2pkt9 lit. h ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z2020r., poz.7l3), art.91 ust.2wzvłiązku zart.29ust. 1pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z20l9 r. poz. 1148 zpóźn. zrn.) na wniosek Prezydenta Miasta

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pielka
Data wytworzenia informacji2020-09-03 08:59:39
Informację wprowadził do BIPIwona Pielka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-03 08:59:39
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2020-09-17 11:48:07
2Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2021-03-25 11:38:35