Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15
  w Gliwicach, ul. Kormoranów 23, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz miejskie jednostki organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych” https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny.Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi zawarte są w Zarządzeniu Organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf    
 3. Celem przetwarzania danych jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
 1. przepisy prawa:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 1. zgody osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcami danych mogą być formy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
 1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane, o których mowa w pkt 4 ppkt. 2 będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.
 2. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2. jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W jednostce powołany jest Inspektor Ochrony Danych:

Bożena Asman – Nowakowska: b.asmannowakowska@zsp15gliwice.pl

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pielka
Data wytworzenia informacji2020-09-03 08:59:39
Informację wprowadził do BIPIwona Pielka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-03 08:59:39
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2020-09-17 11:47:00
2Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2021-01-07 11:25:33
3Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2021-03-25 11:07:52
4Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2022-02-11 12:23:45
5Wprowadzono dane w związku z utworzeniem ZSP15Iwona Pielka2022-02-11 12:25:32