< html>Zbiorcze zestawienie ofert (post_##e##_powania wszcz_##e##_te po 1.01.2021 r.)
oznaczenie sprawy ZSP15.26.1.2021
 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Gliwicach  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Modernizacja placu zabaw z zagospodarowaniem terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 41 - Budżet Obywatelski 2021.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42  44-207 Rybnik
193 308,15
 2
Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4   41‐923 Bytom
178 965,00
 3
Konsorcjum firm: BHPlay Maciej Mync, ul. Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice (lider konsorcjum), PPHU MULTI Anna Wszelaczyńska, ul. Żytnia 106 , 44-141 Gliwice (członek konsorcjum)
ul. Spółdzielcza 27/2   44-102 Gliwice
 190 650,00
 4
COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299   43-155 Bieruń
 211 744,50
5
Celmar sp. z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 50   41-909 Bytom
 184 204,80
 
Iwona Pielka ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)