< html>Informacja o kwocie jak_##a##_ Zamawiaj_##a##_cy zamierza przeznaczy_##c##_ na realizacj_##e##_ zam_##o##_wienia

oznaczenie sprawy: ZSP15.26.1.2021

 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Gliwicach  
 

 

Modernizacja placu zabaw z zagospodarowaniem terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 41 - Budżet Obywatelski 2021.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 185 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Iwona Pielka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)